32 bekeken

Gepubliceerd op:

Laatste update: 21/07/2022

Lifetime value

online marketing Google Analytics GA webanalyse doelgroep lifetime value

 

In het Lifetime value rapport kun je de behaalde doelen/opbrengst per gebruiker op basis van een cohort(tijdsperiode) bepalen. Het Lifetime value rapport geeft je inzicht hoe waardevol je gebruikers zijn voor je organisatie op basis van lifetime-prestaties.  Je kunt per acquisitiekanaal (e-mail, sociale media of direct enz.) de klantwaarde van gebruikers bekijken.

Op die manier kan je informatie over een winstgevende toewijzing van marketingbronnen bepalen voor de werving van gebruikers. Lifetime value is niet anders dan de klantwaarde van je gebruikers in de loop van de tijd. Met deze klantwaarde kun je de werkelijke ROI (Return Of Investment of rendement op investeringen) van je belangrijkste acquisitie kanalen bepalen.

Gegevens van Lifetime value bekijken:

Om de gegevens van Lifetime value te bekijken ga je als volgt te werk:

 • Log in op Google Analytics
 • Ga naar je weergave
 • Open je Rapporten
 • Selecteer Doelgroep > Lifetime value

Tijdselementen

In het rapport Lifetime value staan twee tijdselementen: Acquisitieperiode: Je kunt hier een periode instellen om  tijdslijn te bekijken waarin je de gebruikers heeft geworven. Deze instelling bepaald de cohort die je in het rapport analyseert. X-as in het diagram: Momenteel duurt de Lifetime value maximaal 90 dagen.

De x-as is ingedeeld in tijdsintervallen (dag, week, maand) binnen deze periode van 90 dagen, die begint met de acquisitiedatum. De acquisitiedatum kan elk tijdstip binnen deze acquisitieperiode zijn. In het diagram kun je zien hoe je de cumulatieve statistische  waarden gedurende de levensduur van de gebruiker kunnen veranderen.

Hoe worden de statistieken berekend?

In het rapport Lifetime value worden de gegevens weergegeven als cumulatieve gemiddelde waarde per gebruiker, op basis van het tijdsinterval dat je hebt opgegeven (dag, week, maand). Stel je evalueert dagelijks sessies per gebruiker, dan wordt één waarde per dag weergegeven die het gemiddelde aantal sessies per gebruiker vertegenwoordigd.

De Lifetime value wordt berekend aan de hand van de cumulatieve totale waarde, gedeeld door het totaal aantal geworven gebruikers gedurende acquisitieperiode.

Je kunt conversies (transacties, behaalde doelen) opbrengst en gedrag (sessies, sessieduur, app-weergaven) onderzoeken.

De statistieken

online marketing Google Analytics GA webanalyse doelgroep lifetime value

 

Met de menu’s statistische gegevens kun je kiezen welke statistieken je in het rapport wilt vergelijken:

 • App-weergaven per gebruiker (LTV).
 • Behaalde doelen per gebruiker (LTV).
 • Paginaweergave per gebruiker (LTV).
 • Opbrengst per gebruiker (LTV).
 • Sessieduur per gebruiker (LTV).
 • Sessies per gebruiker (LTV).
 • Transacties per gebruiker (LTV)

De statistieken in diagrammen en tabellen

Diagram

In het diagram vind je de Lifetime value per gebruiker voor de statistieken binnen een periode van 90 dagen, in intervallen van dagen, weken en maanden.

Tabel

In de tabel worden de statistieken weergegeven op basis van de dimensie die je kiest. De tabel toont het aantal gebruikers die je tijdens de acquisitieperiode hebt geworven. Ook zie je twee aanvullende statistieken die je voor het rapport hebt geselecteerd.

Dimensies

online marketing Google Analytics GA webanalyse doelgroep lifetime value

 

In het menu van dimensies kun je kiezen welke statistische waarde je wilt onderzoeken. Je kunt kiezen uit:

 • Acquisistiekanaal
 • Acquisitiebron
 • Acquistitiemedium
 • Aquisitiecampagne

Als je bijvoorbeeld de sessies per gebruiker (LTV) bekijkt, wil je misschien weten welk kanaal het hoogst aantal sessies per gebruiker heeft opgeleverd

(Visited 32 times, 1 visits today)

Google Analytics doelgroep lifetime value