Het 4C-model (of online marketingmix) helpt ons de marketingmix die online gehanteerd wordt samen te stellen. Het 4C-model vervangt de traditionele marketingmix. De al oude 4 P’s worden omgezet naar online instrumenten die online logisch zijn in hun toepassing. De 4 C’s zijn:

  • Cost
  • Convenience
  • Costumer Value
  • Communication

De 4 C’s zijn logisch te hanteren en sluiten aan bij de kenmerken van het web. De online instrumenten zijn gericht op de eisen die online gebruikers of klanten bewust of onbewust hebben.