views « Back to Glossary Index

Het 4C-model (of online marketingmix) helpt ons de marketingmix die online gehanteerd wordt samen te stellen. Het 4C-model vervangt de traditionele marketingmix. De al oude 4 P’s worden omgezet naar online instrumenten die online logisch zijn in hun toepassing. De 4 C’s zijn:

  • Cost
  • Convenience
  • Costumer Value
  • Communication

De 4 C’s zijn logisch te hanteren en sluiten aan bij de kenmerken van het web. De online instrumenten zijn gericht op de eisen die online gebruikers of klanten bewust of onbewust hebben.

(Visited 34 times, 1 visits today)
« Back to Glossary Index