views « Back to Glossary Index

De confrontatiematrix is een handig hulpmiddel bij het opstellen van een marketingplan. Het verbindt de zwakten, sterkten, bedreigingen en kansen van de SWOT-analyse. Het geeft inzicht in waar de kansen gegrepen kunnen worden en krachten worden benut, om de zwaktepunten te verbeteren en bedreigingen te verminderen.

(Visited 2 times, 1 visits today)
« Back to Glossary Index