views « Back to Glossary Index

Consumenten streven naar een zo groot mogelijke behoeftebevrediging. Dit streven wordt beperkt door hun inkomen en de prijzen van goederen. In de economische wetenschap staat de vraag centraal bij welke combinatie van goederen het nut van de consumet het hoogst is, gegeven zijn inkomen en de prijzen van de goederen. Uit theorie van het consumentengedrag kan worden afgeleid dat de gevraagde hoeveelheid van een artikel niet alleen afhankelijk is van de prijs van het betrokkken goed, maar ook de prijzen van andere goederen.

(Visited 1 times, 1 visits today)
« Back to Glossary Index