Online marketing funnel

Deel dit bericht

De online marketing funnel of 6B-model.

De online marketing funnel of 6B-model is een trechter van doelstellingen. In de zoektocht naar een product of dienst doorloopt een klant een aantal stappen. Van behoefteherkenning, informatie zoeken, evalueren van alternatieven, keuze van het verkoopkanaal, de feitelijke aankoop en de tevredenheid van het resultaat. Deze kun je vertalen naar doelstellingen voor de online marketeer. Een hulpmiddel daarbij is de online marketing funnel of 6B-model.

De 6 fasen (6B's) van de online marketing funnel.

De 6B’s van de online marketing funnel voor worden hieronder stap voor stap uitgelegd:

Bezoeken

De eerste doelstelling in de online marketing funnel is ervoor te zorgen dat prospects met een koopintentie je website, app of sociale mediakanaal bezoeken. Prospects zijn op zoek naar een product of dienst waarvan jij één van de aanbieders bent. Het is dus belangrijk dat jij vindbaar bent en een goede indruk op de prospect maakt. Uiteindelijk wil je natuurlijk dat de prospect een klant van jou wordt. Dus als hij/zij jouw website bezoekt, wil je wel de aandacht (zie boeien) trekken en behouden (zie behouden).
Naast een geoptimaliseerde en relevante content en/en aanbod is het ook van belang te weten wat je bezoekers zijn. Hoeveel bezoekers vinden de weg naar je website? Horen ze tot je beoogde doelgroep? Hoe zijn ze op je op je website gekomen? Via betaalde zoekopdrachten (SEA), organische zoekresultaten (SEO), direct of via sociale media kanalen. Dit soort bezoekers verkeer is te meten met tools als Google Analytics of sociale media monitoring tools.

Boeien

De tweede doelstelling in de online marketing funnel is ervoor te zorgen dat de bezoeker zo geboeid is door je website, app of sociale media profiel dat hij/zij zich verder wil verdiepen in je aanbod. In deze fase is het belangrijk je bezoeker vast te weten houden. Belangrijke factoren zijn relevante en actuele content/aanbod, makkelijke navigatie door je site, rijke content. Maar ook de mogelijkheid tot online hulp is gewenst. Bezoekers die niet goed kunnen vinden wat ze zoeken, haken af. Dit wordt bounce rate genoemd. Verder is het belangrijk te meten hoelang bezoekers op je website blijven, hoeveel pagina’s ze bekijken, welke pagina’s populair zijn en hoe ze navigeren door je website.

 Beslissen

De derde doelstelling in de online marketing funnel is ervoor te zorgen dat je bezoekers producten of diensten gaan vergelijken en evalueren om zo tot hun koopbeslissing te komen. In deze fase in het belangrijk dat je relevante productinformatie op je site hebt staan, aansluitend op de zoekcriteria van je bezoekers. Verder is een voldoende diep en breed leverbaar assortiment net als adviezen die de bezoeker ondersteund. Ook moet op de website beoordelingen en duidelijke prijzen vermeld staan. Om deze zaken goed in beeld te krijgen is het goed de volgende factoren te meten: het gebruik van de zoekmodule, gehanteerde zoekcriteria, gebruik van productinformatie en prijsinformatie. Op die manier kan je inhoud van de website worden aangepast en kunnen items worden geoptimaliseerd.

Bestellen

De vierde doelstelling in de online marketing funnel is er opgericht dat de bezoeker het gekozen product of dienst bij jou bestelt of aanvraagt. En niet bij de concurrent. In dit stadium zijn vertrouwen in jou als aanbieder, het bestel gemak, duidelijke formulieren, het prijsniveau in vergelijking met de concurrent en responsiviteit van belang. Het actief en adequaat reageren op vragen van de potentiële klant en een duidelijk bestelformulier zijn belangrijke instrumenten. In deze fase worden de daadwerkelijke bestellingen gemeten: aanvragen en reserveringen, bestelde producten, gerealiseerde prijzen en omzet.

Betalen

De vijfde doelstelling in de online marketing funnel is de bezoekers de betalingsprocedure te laten afronden, zodat er daadwerkelijk afzet wordt gerealiseerd. In deze fase is betaalgemak en vertrouwen van belang. De betaalmodule is het belangrijkste instrument. De aspecten die gemeten worden zijn o.a.: het aantal en de waarde van de transacties.

Binden

De zesde doelstelling in de online marketing funnel is erop gericht je klanten aan je te binden en te behouden. Met deep en cross-selling en herhalingsaankopen probeer je van je klanten loyale klanten te maken. In deze fase zijn e-mailmarketing, orderafhandeling, klantenservice, customer relation management en ervaringen en beleving met de gekochte producten of diensten belangrijke factoren. Je wilt graag meten wat het aantal terugkerende bezoekers zijn, het aantal herhalingsaankopen en de klanttevredenheid.

Aan de hand van de bovenstaande 6B’s kan de online marketeer berekeningen maken. Op die manier kan hij uitrekenen hoeveel websitebezoekers hij nodig heeft om bepaalde omzet te realiseren. Het belangrijkste doel van het gebruik van de online marketing funnel is het achterhalen welke processen geoptimaliseerd moeten worden en welke effect dit heeft op de afzet.

Het maken van een online marketing funnel is maatwerk. Elke organisatie stellen zelf de stappen vast van de online marketing funnel aan de hand van de hoofddoelen in hun online marketing programma.

shares