views « Back to Glossary Index

Segmentatie is het opdelen van groepen klanten of bezoekers in specifieke doelgroepen (segmenten) met overeenkomstige kenmerken. Door segmentatie kan je deze verschillende doelgroepen afzondelijk benaderen afgestemd op hun wensen en behoeften.

(Visited 5 times, 1 visits today)
« Back to Glossary Index