178 bekeken

Gepubliceerd op:

Laatste update: 21/07/2022

Categorie:

Wat is de marketingmix?

In jouw marketingplan beschrijf en benoem je jouw marketingactiviteiten. Onder de term marketingmix verstaan we de instrumenten die de onderneming ter beschikking staan om de behoefte van haar afnemers te bevredigen. Veelal onderscheid men vier instrumenten, namelijk de 4P’s:

online marketing marketingmix 4ps prijs plaats promotie product


De 4P’s uit de marketingmix

  1. Prijs (Wat kost jouw product of dienst?)
  2. Product (Dit kan een fysiek product zijn, maar ook virtueel product een dienst of een emotie)
  3. Plaats (Distributie van producten of diensten)
  4. Promotie (Alle reclame en communicatie die je maakt en verspreidt over jouw product

Prijs

online marketing marketingmix 4ps prijs plaats promotie product


De prijs is een sterk wapen binnen de marketingmix. Binnen het retailkanaal spelen gegunde retailmarges een belangrijke rol bij de distributie van het product of dienst. De verkoopprijs bepaalt direct de bruto-opbrengst van de aanbieder en wordt grotendeels bepaald door de vraag en het aanbod.

Online aanbod zet de tussenhandel onder druk om de kostprijs te drukken. Fysieke winkels lijden onder de komst van online commerce en online marketing. Dit geldt ook voor de inzet van mobile-commerce.

Prijsdiscriminatie

Prijsdiscriminatie is het aanbieden van hetzelfde product tegen verschillende prijzen. Dit is en belangrijk marketingwapen bij het middel prijs. De aanschaf van bijvoorbeeld een mobiele telefoon is online goedkoper dan offline. Zo is het sprake van prijsdiscriminatie als prijsstrategie.

Daarnaast kan gekozen worden voor discountpricing of dumping. Ook concurrentiegeoriënteerde prijsstelling of het principe van follow de leader is een prijsstrategie net als stay-out pricing. Online wordt – onder andere bij de verkoop van advertenties- ook real time bidding toegepast als strategie.

Online aanbieders kunnen vaker lagere prijzen bieden door lagere verkoop-, proces-, en administratiekosten. Het prijsbeleid wordt bepaald door de product-, prijs-, of marketingmanager. Zij kijken continu – op basis van kostprijsberekeningen – naar de juiste prijsflexibiliteit die de meeste marktkansen bieden.

Prijsflexibiliteit is afgeleid van de term prijselasticiteit. Hierin wordt samen klant of markt de juiste prijs voor het product bepaald. Onlinevergelijkingssites en veilingen versnellen de juiste prijsstelling door vergaande prijsvergelijkingen.

Product

online marketing marketingmix 4ps prijs plaats promotie product

Het product kan een fysiek product, een virtueel – niet tastbaar – product, een dienst of een emotie zijn. Bij emotie spreken we van de bovenwaarde, de branding of beleving van een product. Een productmanager is verantwoordelijk voor het beheer en managen van de hoofdzakelijk fysieke eigenschappen en positionering van het product.

Steeds vaker wordt de consument betrokken bij de doorontwikkeling van het product. De (online) informatisering van producten zorgt voor een vergaande openheid en transparantie van kwaliteit. Het samenwerken met de consument aan een product wordt co-creatie genoemd.

Branding

In een organisatie waar het product het merk wordt gepositioneerd spreken we van branding. De brandmanager is verantwoordelijk voor alle (marketing)activiteiten rondom een merk (brand), product of productlijn. De product -en brandmanager werken nauw samen. Als bij positionering van een merk de consument wordt betrokken spreken we van co-branding.
Het merk verwijst naar de positionering hoe je die identiteit (van het product) naar buiten wilt brengen.

Een merkidentiteit is vervolgens opgebouwd uit een onderscheidende combinatie van verschillende kernwaarden. De kernwaarden – een mix van functionele en emotionele eigenschappen – bestaan uit specifieke betekenisvolle, inspirerende componenten. Deze componenten vormen gezamenlijk de merkidentiteit.

Promotie

online marketing marketingmix 4ps prijs plaats promotie product


De promotie van een product wordt vaak ingevuld door het marketingcommunicatiebeleid. Ooit is de term reclame geleidelijk overgegaan naar het begrip marketingcommunicatie. Reclame en marketing staan al jaren dicht bij elkaar. Reclame is de uiting van een marketingcampagne. Promotie wordt bepaald door de afdeling Communicatie dat samenwerkt met de afdeling Marketing.

Hierbij bepalen marketing en communicatie samen de campagnes en de juiste bediening van de markten en tussenkanalen. Een push- of een pullstrategie is de strategie die bepaalt of er direct op de gebruiker(pull) of op de tussenhandel (push) wordt gericht met promotionele activiteiten. De verkoop is vooral het aansturen van de persoonlijke en online verkoop. PR & voorlichting zorgt voor gratis promotie.

Crossmedia

Het internet kan een onderdeel zijn van cross mediale campagnes waarbij de klant via meerdere media kan worden bereikt. Met gebruik van deze vorm van promotie van promotie worden diverse media gemixt. Het middel internet kan binnen de crossmedia(le) mix voor interactie, dialoog en meetbare opbrengsten zorgen.

Promotie kan samen met de distributie (dit is de P van Plaats) een Push of een pull benadering hebben. Bij push wordt de promotie vooral gericht op het distributiekanaal om die te verleiden het product meer te verkopen. Consumenten merken hier niets van omdat het op wederverkopers gericht is. Een moderne vorm van push is mond-tot-mondreclame.

Bij pull richt de marketing zich direct op de eindconsument. Dit kan een advertentiecampagne zijn waar je de klant direct probeert te verleiden het product te kopen. Als de consument vervolgens het product bij de wederverkoper aanschaft, is het pull-effect of de pull marketing geslaagd.

Plaats

online marketing marketingmix 4ps prijs plaats promotie product


Plaats staat voor de distributie van producten en diensten. De distributie kan een push of een pull strategie hebben, net als bij Promotie. De manier van verpakking (handling), de kosten van de opslag en het effectief transporteren van de gekochte producten vallen onder het marketinginstrument Plaats. De distributie van diensten vindt steeds vaker online plaats.

Overige P’s

Naast de Traditionele 4P’s uit de marketingmix zoals hierboven beschreven zijn er ook nog:

Deze onderwerpen worden apart besproken

(Visited 178 times, 1 visits today)

Marketingmix of de traditionele 4Ps