89 bekeken

Gepubliceerd op:

Laatste update: 03/01/2023

Categorie:

Hoe Maak Je Een Doelgroep Analyse?

doelgroepanalyse doelgroep analyse

Als je een website hebt waarop je producten of diensten aanbied, wil je graag weten hoe je je (potentiële) klanten kan bereiken. Welke marketing -en communicatiestrategieën zet je in om van bezoekers (betalende) klanten te maken?

Om die vragen te beantwoorden is het noodzakelijk te onderzoeken wie je doelgroep is. Een doelgroep analyse geeft je inzicht in die bezoekers die het beste aansluiten bij jouw product of dienst. Als je weet wie je doelgroep is, kan je hier gericht op targeten met het creëren van content, sociale media kanalen en Search Engine Advertising.
 
Het maken van een doelgroep analyse in cruciaal als je wilt weten wie potentiële klanten zijn. Als je weet wie je doelgroep is, kan je een online strategie hierop op afstemmen. In dit artikel vind je alles over wat een doelgroep analyse is en hoe je een doelgroep analyse uitvoert.

Wat is een doelgroep analyse?

Met een doelgroep analyse breng je in kaart welke gemeenschappelijke kenmerken je (potentiele) klanten hebben. Daarnaast geeft een doelgroep analyse inzicht in de behoeften en wensen van je prospects. Op die manier kan je hierop inspelen met het aanbieden van de juiste content op het juiste moment (tochpoints) binnen de customer journey.

Het maken van een doelgroep analyse maakt deel uit van je online marketing strategie. Door het maken van een doelgroep analyse weet je welke groep je product of dienst gaat kopen. Je kunt ook meerdere groepen hebben en segmenten binnen groepen. Dit klinkt misschien allemaal erg complex als je hier net mee begint. Echter, je kunt beginnen met een brede doelgroep en jouw analyses en segmentatie steeds verder specificeren.

In hoofdlijnen kun je een doelgroep analyse onderverdelen in de volgende 3 vragen:

 1. Wie behoren tot jouw doelgroep(en)?
 2. Wat zijn de wensen en behoeften van je doelgroep(en)?
 3. Tegen welke problemen lopen je doelgroepen aan?

Daarna kun je de uitkomsten van deze doelgroep analyse gebruiken het opstellen van een buyer persona en het in kaart brengen van de customer journey. Deze kan je weer verwerken in een marketing funnel en sales funnel oftewel de online marketing funnel.

Wat is het doel van een doelgroep analyse?

Het maken van een doelgroep analyse is een  belangrijke basis voor een goede online marketing strategie. Met een doelgroep analyse krijg je veel waardevolle informatie waarop jij je strategie kan richten. Hoe meer je weet over je (potentiële) klanten, hoe gerichter je content kunt creëren en advertenties maken die aansluiten op de wensen en behoeften van je doelgroep.

Als je de kenmerken (leeftijd, interesse, land enz) van je doelgroep weet te identificeren, het zoek -en surf gedrag weet, merk en koopgedrag enz., kan je ook je content persoonlijker richten op die doelgroep. Door een persoonlijke benadering van je doelgroep zijn ze sneller geneigd om tot conversie (aankoop of download) over te gaan.

Daarnaast geeft een doelgroep analyse meer inzicht in het gedrag van je (potentiële) klanten. Je kan denken aan zoekgedrag (zoekwoorden onderzoek), klikgedrag( SEO structuur) en terugkerende of nieuwe bezoekers (customer journey). Maar ook op welke sociale media kanalen (Facebook, LinkedIn) zit je doelgroep en op welke advertenties (Search Engine Advertising) klikken zij. Met deze inzichten in het gedrag kun je je online marketing strategie verder verfijnen.

Als laatst kun je met een doelgroep analyse kan je je door middel van zoekwoorden onderzoek je content, SEO en SEA afstemmen om hoger in Google te komen met zoekmachine optimalisatie.
 

Wat is  het belang van een doelgroep analyse?

Online heb je volop mogelijkheden om te bepalen welke doelgroep je wil bereiken. Het zou een gemiste kans zijn als je hier geen gebruikt van maakt. Het maken van een doelgroep analyse kent de volgende voordelen:
 

 • Je weet wie je (potentiële) klanten zijn en waar, wanneer, waarom en hoe je ze moet benaderen.
 • Door het aanspreken van de juiste groep is de kans groter dat zij tot conversie overgaan.
 • Je onlinemarketinguitgaven worden een stuk efficiënter. Je bent minder geld kwijt aan het benaderen van de verkeerde (potentiële) klanten.
 • Hoe je content kan maken die inspeelt op de behoeften en wensen van je doelgroep. Hierdoor wordt je content relevant en trek je meteen hun aandacht.
 • Welke tone of voice moet je gebruiken. Hierdoor voelt je doelgroep zich aangesproken en zullen zij je content beter lezen en onthouden.
 • Welke (online) kanalen je moet gebruiken om je doelgroep te bereiken.
 • Welke doelgroep je moet kiezen bij het opstellen van advertenties (Google Ads).
 • Je bent beter instaat de customer journey in kaart te brengen met alle contactmomenten (touchpoints)
 • Je weet in elke fasen van marketing funnel en sales funnel (online marketing funnel) welk soort content nodig is om je doelgroep te bereiken.

Stappenplan voor het maken van een doelgroep onderzoek.

Met onderstaande stappen breng je je doelgroep in kaart.
 

Wat wil je bereiken met een doelgroep analyse?

Als je gaat beginnen met het maken van een doelgroep analyse, met je je eerst afvragen wat je ermee wilt bereiken. Er zijn verschillende intenties die je zou kunnen hebben voor een doelgroep analyse, zoals:

 • Het testen van merkbekendheid bij je doelgroep.
 • Het in kaart brengen van gedrag en interesses van potentiële klanten (marktonderzoek en klantinzicht).
 • Het meten van de tevredenheid bij de bestaande klanten(CRM).
 • Het maken van een strategisch marketingplan voor je bedrijf.

Afhankelijk van je doel van het doen van doelgroep analyse komen er ok verschillende vragen voorbij. Als je meer wilt weten over het gedrag van potentiele klanten kan je vragen formuleren als: Wat is de gemiddelde leeftijd van deze groep? Of welke opleidingsniveau hebben ze? Bij tevredenheid van bestaande klanten meten, kun je vragen stellen als: Wat vinden onze klanten van onze dienst? Of welke cijfer krijg je gemiddeld?

Wat wil je van je doelgroep weten?

Je weet nu wat je wilt bereiken met je doelgroep analyse. Maar hoe ga je je doelgroep in kaart brengen? Je wilt natuurlijk precies in beeld hebben wie de doelgroep is. Daarnaast wil je weten wat de behoeften en awareness zijn ten opzichte van jouw product of dienst. Zo kan je een groep creëren die dezelfde kenmerken hebben. 

Je moet zelf bepalen wat jij belangrijk vindt om te weten. Er zijn een aantal segmentatiecriteria mogelijk voor je doelgroepanalyses  zoals:

 •  demografische gegevens;
 • geografische gegevens;
 • psychografische gegevens;
 • gegevens ten opzichte van de naamsbekendheid van jou of jouw concurrentie;
 • productgebruik;
 • klanttevredenheid;
 • enz.

Op welke manier ga je een doelgroep analyse maken?

Desk research

Dit is alle informatie over je doelgroep die je gewoon vanachter je bureau kunt vinden of makkelijk kunt verzamelen: deze gegevens zijn al voorhanden. Dit gaat vooral kenmerken van je doelgroep.  

 • Google Analytics om meer inzichten te verkrijgen van je doelgroep als demografie en interesses
 • Klantgegevens algemeen en informatie over demografie en regio van je klant
 • CRM data en systeem meer inzichten in alle klantinteracties
 • Ubersuggest voor meer inzichten te krijgen in wat voor vragen je doelgroep heeft
 • Social media (Facebook & Instagram Insights) aanvullende gegevens als interesses
 • CBS informatie voor bredere informatie over de doelgroep

Field research

Field research is meer van belang als je meer wilt weten over de behoeften en de awareness van de doelgroep. Dit is een specifieker onderzoek dan desk research en zal je dan ook iets meer tijd gaan kosten. 

Veel gebruikte onderzoekstechnieken hierbij zijn:

 • Enquêtes
 • Online acces panels
 • Interviews
 • Observaties
 • CBS informatie voor bredere informatie over de doelgroep

Er zijn diverse methoden om een doelgroep analyse uit te voeren. Hier wordt vaak onderscheid gemaakt tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Bij kwalitatief onderzoek ligt zowel bij het verzamelen als bij de analyse de nadruk op woorden. Het is subjectief en interpretatief. Dit is bij kwalitatief onderzoek niet het geval. Hierbij ligt de nadruk op cijfermatige inzichten in je doelgroep.

Analysemethoden per soort onderzoek zijn:

Kwalitatief onderzoek 

Kwalitatief onderzoek wordt gedaan op basis van door de onderzoeker verkregen gegevens door 1 op 1 observatie. Hierbij gaat het om verdiepende vragen over motivaties, gedachten en verwachtingen van je doelgroep. Zo kan je een compleet profiel schetsen. Deze inzichten vertaal je naar woorden (geen getallen). Voorbeelden van kwalitatieve doelgroep analyses zijn:

Veel gebruikte onderzoekstechnieken hierbij zijn:

 • Interview
 • Klantsafari
 • Klantarena
 • focusgroep
 • Gebruikerstests (voor software & websites)
 • Eye-tracking test (voor software & websites)

Kwantitatief onderzoek 

Kwantitatief onderzoek wordt gedaan bij het verzamelen en analyseren van cijfermatige gegevens. Bij kwantitatief onderzoek wordt kwantitatieve data uitgedrukt in getallen, grafieken, tabellen en diagrammen. Deze onderzoek methode wordt gebruikt om theorieën en hypothesen te onderschrijven of af te keuren.

Voorbeelden van kwantitatieve doelgroep analyses zijn:

 • Enquêtes
 • Google Analytics
 • CRM data
 • Sales funnel software
 • Branche rapporten
 • CBS (Centraal Bureau van de Statistiek)
 • Overige bronnen voor demografische gegevens

Bij een doelgroep analyse begin meestal met een kwantitatief onderzoek. De uitkomsten van een kwantitatief onderzoek toets je in een kwalitatief onderzoek.

Welke doelgroep analyse informatie heb je al?

Misschien heb je nog wel ‘oude’ doelgroep onderzoeken liggen. Of misschien heeft een college wel wat informatie die je kunt gebruiken voor je doelgroep analyse. Het is zonde om deze gegevens dan niet te gebruiken.

Welke bronnen wil je gebruiken voor je doelgroep analyse?

Voor een doelgroep analyse zijn heel veel (online) bronnen om kennis op te doen van wat je doelgroep is en hoe je dat kan bereiken. Om dit te doen moet je naar verschillende bronnen zoeken. Voorbeelden van bronnen zijn:

 • Analytics
 • Google
 • Google Analytics
 • Google Keywordplanner
 • Google Scholar
 • Google Trends
 • Facebook Insights
 • Facebook for Business
 • Twitter Analytics
 • Conversion Rate Optimization
 • Het Centraal Bureau voor de Statistiek

Bedenk hoofd-deelvragen om je doelgroep te indentifceren.

Als je de bronnen voor doelgroep analyse hebt vastgesteld, is het tijd voor het formuleren van hoofd- en deelvragen. Deze vragen helpen je je doel te kunnen bereiken. Om je op weg te helpen zijn hieronder voor een aantal kenmerken vragen uitgewerkt. Hiermee kan je belangrijke informatie over je potentiële doelgroep verzamelen.

Demografisch

Demografische gegevens hebben betrekking hebben op bijvoorbeeld geslacht, leeftijd en gezinssamenstelling. Vragen die hierbij passen zijn:

 • Wat is de leeftijdscategorie van je doelgroep?
 • Welke geslacht doet meer aankopen bij je?
 • Hoe ziet de gezinssamenstelling van je doelgroep eruit?

Geografisch

Geografischegegevens hebben betrekking hebben op de geografische ligging van je doelgroep. Vragen die hierbij passen zijn:

 • In welke stad wonen je meeste klanten?
 • Wat is de afstand tussen jouw bedrijf en jouw klanten zich? (als je een fysieke winkel hebt)
 • Wat zijn de interesses van de klanten per regio of provincie?

Sociaaleconomisch

Sociaaleconomische gegevens hebben betrekking hebben op de maatschappelijke ladder vanuit economisch en sociaal perspectief. Vragen die hierbij passen zijn:

 • Wat zijn de beroepen van je (potentiële) klanten?
 • Wat is het opleidingsniveau van je (potentiële) klanten?
 • Wat moet het inkomen van je (potentiële) klanten zijn wil het product voor hun interessant zijn?

Domein specifiek

Domein specifieke gegevens hebben betrekking op de mate van betrokkenheid bij jouw product of dienst. Vragen die hierbij passen zijn:

 • In welke mate is jouw doelgroep bekend met jouw product?
 • Hoe betrokken is je doelgroep ten opzichte van diensten en/of producten die vergelijkbaar zijn?

Productbezit en gebruik

Bij productbezit en gebruik verzamel je gegevens die betrekking hebben op het product zelf en het gebruik ervan. Vragen die hierbij passen zijn:

 • Het je doelgroep specifieke eisen ten aanzien van jouw product en/of dienst?
 • Wat zijn de belangrijkste factoren bij de aankoop van je producten en/of diensten?
 • Hoeveel procent van je doelgroep is in het bezit van een bepaald product?
 • Hoe werkt het product en hoe wordt het door de doelgroep gebruikt?
 • Hoe tevreden zijn je klanten met een product en/of dienst van jou?

Merk specifiek en koopgedrag

Bij merk en koopgedrag verzamel je gegevens die betrekking hebben tot de mate van bekendheid van je producten en/of diensten en het koopgedrag. Vragen die hierbij passen zijn:

 • Wat vind je doelgroep van d producten en/of diensten die je aanbiedt?
 • Hoe bekend is je product onder jouw doelgroep?
 • Welke triggers/prikkels zijn nodig om je doelgroepen over te halen je producten/of diensten uiteindelijk te kopen?
 • Wat is het huidige marktaandeel van jou?

verzamel alle informatie voor je doelgroep analyse

Als je alle informatie en bevinden in kaart hebt gebracht, is het belangrijk alles netjes te ordenen en te verwerken in overzichten en tabellen enz. Anders raak je het overzicht helemaal kwijt. Combineer de informatie die je hebt verzameld met de vragen uit de vorige stap. Knip en plak deze in een document.

Verzamel en analyseer alle informatie over je doelgroep

Als je alle informatie en bevinden in kaart hebt gebracht, is het belangrijk alles netjes te ordenen en te verwerken in overzichten en tabellen enz. Anders raak je het overzicht helemaal kwijt.

De volgende stap is dat je al je bevindingen structureert en samenvat. Het is belangrijk dat je alle verzamelde data zorgvuldig doorneemt en de interessante punten noteert. Vervolgens maak je heldere analyses en conclusies. Deze analyses en conclusies verwerk je in een document of iets degelijks.

Op deze manier heb je een volledig afgerond doelgroep analyse. Dit document kan je gebruiken voor het maken van een buyer persona of als onderdeel van je online marketing strategie. Hier wordt later in het artikel op teruggekomen

Maak met de data een buyer persona

Als je je doelgroep analyse heeft afgerond is de volgende stap het maken van een buyer persona. Een buyer persona is een profiel schets van je meest ideale klant. Je maakt ze op basis van algemene beschrijvingen. Het is aan te raden 3 buyer persona te maken. Zo krijg je een zo goed mogelijk beeld van je doelgroep. Heeft jou doelgroep verschillende leeftijden? Maak dan per leeftijd een buyer persona. Het maken van een buyer persona bevat de volgende elementen:

 • Naam
 • Carrière
 • Demografische gegevens
 • Doelen
 • Zorgen
 • Omgeving
 • Quote
 • Foto

Een buyer persona kan je helpen je marketing funnel, sales funnel (samen online marketing funnel) en Google Ads beter af te stemmen op je doelgroep. Daarnaast kan een buyer persona helpen wat voor content je voor welke kanalen moet creëren voor elke fase van de customer journey (touchpoints).

Het gevaar van het maken van een persona is dat het belang snel naar de achtergrond verdwijnt. Zorg daarom dat je regelmatig een nieuwe doelgroep analyse uitvoert en hierop je klant persona’s aanpast.

Richt je content, SEO en SEA op deze buyer persona

Zodra je je doelgroep analyse hebt afgerond en de buyer persona(‘s) in kaart hebt gebracht, begint het echte werk. Met deze data kan gericht zoekwoorden onderzoek doen, content creëren voor de juiste kanalen om hoger te komen in Google met zoekmachine optimalisatie.
.

Verwerk buyer persona in online strategie

In een online marketing strategie is het van belang je te richten op een specifieke doelgroep. Het publiek ziet online veel advertenties en content voorbijkomen. Daarom is het cruciaal dat je je content afstemt op je doelgroep met bijbehorende buyer persona. Op die manier is de kans groot dat je content opvalt en gebruikt
 
Het domweg creëren van content waar niemand op zit te wachten is zonde van al je werk. Het maken van een buyer persona aan de hand van een doelgroep analyse is een must. Zo kan je gepersonaliseerde marketing -en communicatiestrategieën inzetten om je doelgroep te bereiken. Hierdoor bespaar je geld door een effectievere online marketing strategie. Bovendien voelt de doelgroep zich persoonlijker benaderd, waardoor je advertenties zich onderscheiden van andere reclame-uitingen.
 

(Visited 89 times, 1 visits today)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Doelgroepanalyse stappenplan